بنر تبلیغاتی شما در 10 سایت نیازمندی رتبه بالا ـ صفحه اول 4 سرویس وبلاگدهی و تمام صفحات وبلاگهای ساخته شده در این سرویسهای وبلاگدهی درج می شود. لازم به ذکر است که بدانید وبلاگهای ساخته شده بیش از 960 عدد است.

بنر شما در سایت های نیازمندی در 4 قسمت یعنی:

Οصفحه اول
Οبالای صفحه گروه های اصلی آگهی
Οبالای صفحه گروه های فرعی آگهی
Οصفحه جدیدترین آگهی ها

و همچنین در پنل کاربری در 4 قسمت:

Οپنل مدیریت
Οصفحه درج آگهی جدید
Οصفحه ویرایش آگهی ها
Οقسمت ویرایش آگهی ها

درج می شود.

تلفن ها و آی دی تلگرام جهت مشاوره

شماره دفتر :           ۴۴۴۶۴٨٨٩
آیدی تلگرام:             takpcnet@  

لیست سایت های درج بنر به همراه قیمت:

هزینه درج بنر

نام سایت

 آدرس سایت

سایز بنر

 1 ماهه

  3 ماهه

 پیام سرا

payamsara.com

60×468  150 هزار تومان 337هزار تومان

نوین تجارت

 novin-tejarat.com

60×468 30 هزار تومان 67 هزار تومان

 تک نیاز

 takniaz.com

60×468 50 هزار تومان 112 هزار تومان  

 راهنما سفر

rahnama-safar.com

60×468 20 هزار تومان 45 هزار تومان

 پرتال تبلیغات وب

 ptweb.ir

60×468 30 هزار تومان   67 هزار تومان  

نیازمندی های 118

naz118.com

60×468 30 هزار تومان   67هزار تومان  

 پروتبلیغ

 protabligh.com

60×468 30 هزار تومان   67 هزار تومان  

 راهنمای 118

 rahnama118.com

60×468 30 هزار تومان   67 هزار تومان  

 آگهی سرای 118   

agahe118.com

60×468 30 هزار تومان   67 هزار تومان  

 تبلیغات 118

 tablegh118.com

60×468 30 هزار تومان   67 هزار تومان   

نیازمندی های ایران

niazmandi-iran.com

60×468 30 هزار تومان   67 هزار تومان   

 تک بلاگ - صفحه اول

takblog.net

 60×468  35 هزار تومان  78 هزار تومان 

 تک بلاگ - صفحه اول وبلاگها

  240×120    35 هزار تومان   78 هزار تومان

نوین بلاگ-صفحه اول

novinblog.net

60×468  20 هزار تومان  45 هزار تومان 

نوین بلاگ-صفحه اول وبلاگها

  240×120 20 هزار تومان    45 هزار تومان 

یکتا بلاگ- صفحه اول

 yektablog.net 60×468  20 هزار تومان    45 هزار تومان 

یکتا بلاگ- صفحه اول وبلاگها

   240×120  20 هزار تومان    45 هزار تومان 

بلاگ ایران - صفحه اول

blogiran.net  60×468  20 هزار تومان    45 هزار تومان 

بلاگ ایران - صفحه اول وبلاگها

  240×120   20 هزار تومان    45 هزار تومان