آموزش چک کردن پیج آتوریتی

چگونه پیج آتوریتی و دومین آتوریتی را پیدا کنیم؟
سایت اصلی بررسی و نشان دادن پیج آتوریتی و دومین آتوریتی https://moz.com/researchtools/ose است.

در نظر داشته باشید که اگر در سایت عضو نباشید، محدودیت چک کردن پیج آتوریتی را دارید و فقط پیج آتوریتی ٣ سایت را می توانید بررسی کنید. که این محدودیت با عضویت و لاگین در سایت از بین خواهد رفت.
نکته ی دیگر اینکه پیج آتوریتی و دومین آتوریتی نسبت به www حساس است و نتایج با www و بدون www متفاوت خواهد بود.

منبع: سایت پشتیبانی وب

خواندن 3771 دفعه